SIRC logo


Other events

IC Design

more

Antenna Design

more

Systems Design

more

1.09.2018

National projects

On the 1st September 2018 SIRC started an R&D grant, POIR.01.01.01-00-0393/18-00 from the Fast Track program – “Miniaturized radar sensors for autonomous UAVs”. Project will last 36 months and is co-funded by NCBiR. The aim of the project is to design, develop and prototype novel miniaturized radar sensors for UAVs. Total cost of the project is 9 926 300 PLN and funding amounts to 7 773 895 PLN. For more information contact r.piesiewicz@si-research.eu.

1 wrzesnia 2018 SIRC rozpoczął realizację grantu B+R, POIR.01.01.01-00-0393/18-00 z programu Szybka Scieżka pt. “Zminiaturyzowane sensory radarowe dla autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych”. Czas trwania projektu to 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i prototypowa realizacja zminiaturyzowanych sensorów radarowych dla zastosowania na bezzałogowych statkach powietrznych. Budżet projektu wynosi 9 926 300 PLN a dofinansowanie 7 773 895 PLN. Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na email r.piesiewicz@si-research.eu.

logo na stronke glowna

On the 1st May 2014 SIRC started an R&D grant, INNOTECH-K3/HI3/14/227478/NCBR/14 from the INNOTECH HiTECH III program – “Silicon microwave integrated circuits for the 10 GHz band”. Project will last 24 months and is co-funded by NCBiR. The aim of the project is to design, develop and prototype SiGe BiCMOS integrated FMCW transceivers for 8-12 GHz band. For more information contact office@si-research.eu.

1 maja 2014 SIRC rozpoczął realizację grantu B+R, INNOTECH-K3/HI3/14/227478/NCBR/14 z programu INNOTECH HiTECH III pt. “Krzemowe mikrofalowe układy scalone na pasmo 10 GHz”. Czas trwania projektu to 24 miesiące. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i prototypowa realizacja zintegrowanych przetworników do radarów FMCW w technologii SiGe BiCMOS. Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na email office@si-research.eu.

logo-120GHz

On the 1st September 2015 SIRC started an R&D grant, PBS3/B3/30/2015 from the PBS III program – “Active 3D sub-THz scanner for security applications”. Project will last 36 months and is co-funded by NCBiR. The aim of the project is to design, develop and prototype a MIMO, 3D sub-THz scanner operating at 120 GHz. For more information contact office@si-research.eu.

1 września 2015 SIRC rozpoczął realizację grantu B+R, PBS3/B3/30/2015 z programu PBS III pt. “Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych”. Czas trwania projektu to 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i prototypowa realizacja skanera MIMO 3D na częstotliwość 120 GHz w technologii SiGe BiCMOS. Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na email office@si-research.eu.

logo-LTCC

On the 1st September 2015 SIRC started an R&D grant, PBS3/A3/18/2015 from the PBS III program – “LTCC integrated functional modules for mm-wave applications”. Project will last 36 months and is co-funded by NCBiR. The aim of the project is to design and prototype mm-wave structures in LTCC. For more information contact office@si-research.eu.

1 września 2015 SIRC rozpoczął realizację grantu B+R, PBS3/A3/18/2015 z programu PBS III pt. “Rozwój zintegrowanych bloków funkcjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC”. Czas trwania projektu to 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i prototypowa realizacja struktur na fale milimetrowe w technologii LTCC. Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na email office@si-research.eu.

 

logo na stronke